burza skript ČVUT v Praze

Aktuální nabídka skript

Zvolte fakultu:

PhDr. Dana Jirků; PhDr. Jana Dvořáková English for future engineers (jako nová) 100 Kč
Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. a kolektiv Management a ekonomika podniku - Sbírka úloh pro c 100 Kč
Elena Brožíková; Milana Kittlerová Sbírka příkladů z matematiky II (jako nová) 90 Kč
Helena Kolářová, Vít Šedivý, Radek Šulc Základy fyzikální chemie (jako nová) 120 Kč
Nabídka:Jan Svoboda
20. 01. 2018. 09:22

Fakulta: FSI
Email: kalkulato@seznam.cz
Kolektiv Elektrická měření 50 Kč
Pluháček Projektování logiky počítačů 50 Kč
Nabídka:Helena Nykodýmová
14. 01. 2018. 09:40

Fakulta: FEL
Email: hnykodymova@seznam.cz
Telefon: 731135286
Sýkora Architektonické kreslení 50 Kč
Kohoutková, Trtík, Vašková, Vodička Betonové konstrukce 1 50 Kč
Doseděl a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví 50 Kč
Karel Papež Energetické a ekologické systémy budov 2 50 Kč
Hájek, Novák, Šmejcký Kompletační konstrukce 60 Kč
Hanzalová, Šilarová Konstrukce pozemních staveb 40 50 Kč
Černý, Kočandrlová Konstruktivní geometrie 50 Kč
Semeráková, Menčlová, Jalčová Nauka o budovách 10,20 30 Kč
Mezera a kol Nauka o budovách 40/41 (3 části) 30 Kč
Bažantová, Svoboda, Vimmrová, Tobolka Nauka o materiálech 10 30 Kč
Macháček, Studnička Ocelové konstrukce 2 50 Kč
Kaňka Stavební fyzika 1 50 Kč
Weiglová, Kaňka Stavební fyzika 10 50 Kč
Jelínek Technická zařízení budov - podklady pro projekty 50 Kč
Sýkora Územní plánování vesnic a krajiny 50 Kč
Nabídka:Martina Havelíková
11. 01. 2018. 14:21

Fakulta: FSV
Email: m.havelikova@gmail..om
  Ceny jsou jen návrh, dohoda možná. Praha. 1 Kč
Kohout Laboratorní cvičení z fyziky 50 Kč
Neustupa Matematika 1 30 Kč
Brožíková, Kittlerová Sbírka Příkladů z matematiky 2 25 Kč
Slanec SK Geometrická přestnost výr. Příklady Část 1,2,3 40 Kč
Pospíchal Technické Kreslení 25 Kč
Kolářová, Šedivý, Šulc Základy Fyzikální chemie 40 Kč
Němec, Suchánek, Šanovec Základy Technologie 1 35 Kč
Mádl, Barcal Základy Technologie 2 15 Kč
Nabídka:František Kubát
11. 01. 2018. 00:41

Fakulta: FSI
Email: kubatfranta@gmail..om
Telefon: 723284133
Květoňová, Hlavová, Javůrková CVIČENÍ Z KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE 150 Kč
Pelantová, Vondráčková CVIČENÍ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 40 Kč
Černý, Sopko, Samek FYZIKA I 230 Kč
Kargerová, Mertl KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE 200 Kč
Kohout a kol. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY 160 Kč
Nováková, Mejdřický, Pavel, Šobra, Vacek LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY 2 50 Kč
Pelantová, Vondráčková MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 100 Kč
Neustupa MATEMATIKA I 140 Kč
Neustupa MATEMATIKA II 130 Kč
Neustupa, Kračmar MATHEMATICS 2 40 Kč
Nožička MECHANIKA TEKUTIN 200 Kč
Macek a kol. NAUKA O MATERIÁLU cvičení 20 Kč
Benda, Černá NUMERICKÁ MATEMATIKA Doplňkové skriptum 50 Kč
Veselá PHYSICS 1 50 Kč
Kugl, Houkal, Tomek, Zýma PROJEKT 3. ročník (Konstrukční cvičení) 150 Kč
Urbánek, Samek REPETITORIUM Z FYZIKY 1 20 Kč
Urbánek, Samek REPETITORIUM Z FYZIKY 2 40 Kč
Čipera ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY 3 130 Kč
Černý, Samek, Pacherová SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 50 Kč
Brožíková, Kittlerová SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY II 100 Kč
Pospíchal TECHNICKÉ KRESLENÍ 100 Kč
Nožička, Adamec, Váradiová TERMOMECHANIKA Sbírka příkladů 70 Kč
Hofreiter ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ - PŘÍKLADY 150 Kč
Slanec ZÁKLADY KONSTRUOVÁNÍ Geometrická přesnost - příkla 40 Kč
Slanec ZÁKLADY KONSTRUOVÁNÍ Geometrická přesnost - příkla 40 Kč
Slanec ZÁKLADY KONSTRUOVÁNÍ Geometrická přesnost - příkla 50 Kč
Němec, Suchánek, Šanovec ZÁKLADY TECHNOLOGIE 1 100 Kč
Nožička ZÁKLADY TERMOMECHANIKY 250 Kč
Nabídka:Michal Novák
09. 01. 2018. 15:54

Fakulta: FSI
Email: mikl3@seznam.cz
Telefon: 728785941
Machek, Sodomka Nauka o materiálu - 2. část:Vlastnosti kovových m 80 Kč
Nagy, Taufer Algebra 80 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Diferenciální a diferenční rovnice 150 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Diferenciální a integrální počet funkcí více promě 150 Kč
Říha, Tichý, Honců, Kunst Ekonomika a řízení podniku 80 Kč
Říha, Tichý, Honců, Kunst Ekonomika a řízení podniku 100 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Funkce komplexní proměnné 80 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Budinská, Zuzana Fyzika 1 50 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Malá, Rudolf Nov Fyzika 2 80 Kč
Josef Jíra, Michal Micka, Pavel Puchmaje Kinematika a dynamika v dopravě - příklady 50 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Malá Laboratorní cvičení z fyziky 1 80 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Malá Laboratorní cvičení z fyziky 2 50 Kč
Elena Brožíková, Milana Kittlerová Lineární algebra a analytická geometrie 50 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Matematická analýza 150 Kč
Machek, Sodomka Nauka o materiálu - 3. část: Speciální kovové mate 150 Kč
Machek, Sodomka Nauka o materiálu - 4. část: Polymery a kompozity 80 Kč
Puchmajer Pružnost a pevnost 100 Kč
Zuzana Malá, Zuzana Budinská, Rudolfa Kr Sbírka příkladů z fyziky 50 Kč
Fábera, Krušina, Malinovský Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C 50 Kč
Puchmajer, Řezníčková Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti 100 Kč
Josef Jíra, Michal Micka Statika 100 Kč
Votruba, Kaliková, Kalika Systémová analýza 100 Kč
Pastor, Tuzar Teorie dopravních systémů 100 Kč
Rudolf Pohl Úvod do dopravní a manipulační techniky 1. 150 Kč
Dagmar Kočárková, Petr Slabý, Josef Koco Základy dopravního inženýrství 80 Kč
Petr Mertl, Zdeněk Veselý Základy promítání 30 Kč
Mocková Základy teorie dopravy - Úlohy 80 Kč
Bohumil Kubát, Lukáš Týfa Železniční tratě a stanice 150 Kč
Tomáš Fliegel, Martin Jacura, Petr Kohou Železniční tratě a stanice - cvičení 100 Kč
Nabídka:Jakub Kratochvíl
05. 01. 2018. 14:53

Fakulta: FD
Email: kratoj23@gmail..om
Telefon: 721931745
Pecinovský Rudolf Návrhové vzory 400 Kč
Bruckner Tomáš Tvorba informačních systémů 260 Kč
Nabídka:Lukáš Holota
02. 01. 2018. 22:41

Fakulta: FIT
Email: l.holota@outlook..om
Telefon: 724046993
Pecinovský Rudolf Návrhové vzory 400 Kč
Nabídka:Lukáš Holota
02. 01. 2018. 22:38

Fakulta: FIT
Email: l.holota@outlook..om
Telefon: 724046993
Mirko Novák, Václav Šebesta, Zdeněk Votr Bezpečnost a spolehlivost systémů 50 Kč
Josef Tkadlec Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 50 Kč
Zuzana Malá, Danuše Nováková, Rudolf Nov Fyzika 2 50 Kč
Jaroslav Vlček Informační výkon 40 Kč
Zuzana Malá, Danuše Nováková, Tomáš Vítů Laboratorní cvičení z fyziky 1 50 Kč
Roman Bek Logika 40 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Matematická analýza 50 Kč
Zuzana Malá, Tomáš Vítů Sbírka příkladů z fyziky 50 Kč
Petr Stejskal Tarify, ceny a mezinárodní přeprava 50 Kč
Petr Olšák Úvod do algebry, zejména lineární 50 Kč
Nabídka:Andrew
29. 12. 2017. 21:35

Fakulta: FD
Email: andrej411@seznam.cz
Skype: andrej411@seznam.cz
Doc. Švec Části a mechanismy strojů - Spoje a části spojován 150 Kč
Elena Brožíková Diferenciální počet funkce jedné proměnné 60 Kč
Dana Jirků English for future engineers 100 Kč
Dana Jirků English grammar intermediate 50 Kč
Doc. Kargerová Geometrie a grafika pro CAD 60 Kč
Doc. Kargerová Konstruktivní geometrie 170 Kč
Jiří Neustupa Matematika 1 100 Kč
Jiří Neustupa Matematika 2 70 Kč
Doc. Svoboda Mechanické a hydraulické převody vozidel 50 Kč
Prof. Valášek Mechanika B (2) 100 Kč
Prof. Macek Nauka o materiálu - Cvičení 30 Kč
Elena Brožíková Neurčitý Integrál 40 Kč
Doc. Svoboda Planetové převody 70 Kč
Doc. Kugl Projekt - 3.ročník 130 Kč
Doc. Čipera Řešené příklady z Matematiky 3 60 Kč
Doc. Klimeš Základy práva 120 Kč
Prof. Mádl Základy technologie 2 50 Kč
Nabídka:Jiří Trubač
21. 12. 2017. 11:10

Fakulta: FSI
Email: trubacjiri@gmail..om
Telefon: 736764289
Michal Bednařík Fyzika 1 300 Kč
Mirko Navara Pravděpodobnost a matematická statistika 170 Kč
Nabídka:Jan Paštyka
20. 12. 2017. 13:11

Fakulta: FEL
Email: honza.pastyka@gmail..om
Rudolf Pohl Úvod do dopravní a manipulační techniky 1 200 Kč
Nabídka:Jiří Trubač
19. 12. 2017. 18:01

Fakulta: FD
Email: trubacjiri@gmail..om
Skype: trubacjiri
Josef Tkadlec Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 45 Kč
Jan Bičák, Miloš Laipert, Miroslav Vlček Lineární obvody a systémy 100 Kč
Roman Čmejla, Václav Havlíček, Ivan Zemá Základy teorie obvodů 2 - Cvičení 50 Kč
Nabídka:Karel Křehnáč
11. 12. 2017. 20:36

Fakulta: FEL
Email: kakre@centrum.cz
Telefon: 602470770
Dana Jirků English grammar intermediate 25 Kč
Sopko, Samek, Černý Fyzika II 150 Kč
Jiří Neustupa Matematika I 80 Kč
Nabídka:Tomáš Heinl
10. 12. 2017. 10:50

Fakulta: FSI
Email: heinl.tomas@gmail..om
Telefon: 732131260
Dana Jirků English grammar intermediate 25 Kč
Sopko, Samek, Černý Fyzika II 150 Kč
Jiří Neustupa Matematika I 80 Kč
Nabídka:Tomáš Heinl
09. 12. 2017. 22:19

Fakulta: FSV
Email: heinl.tomas@gmail..om
Telefon: 732131260
A. Doseděl a kolektiv Čítanka výkresů ve stavebnictví (třetí vydání) 100 Kč
Petr Kuklík Dřevěné konstrukce 150 Kč
Petr Kuklík, Anna Kuklíková, Karel Mikeš Dřevěné konstrukce - cvičení 100 Kč
Václav Liška, Miroslav Sedláček Ekonomie pro techniky 100 Kč
Jiří Novák, Ludmila Hačkajlová, Jaroslav Ekonomika a management pro studenty bakal. studia 100 Kč
Olga Kapičková, František Vodák Fyzika 20 - Termodynamika 100 Kč
Petr Hájek a kol. Konstrukce pozemních staveb 10 - Nosné konstrukce 150 Kč
Šárka Šilarová, Marie Dvořáková, Lenka H Konstrukce pozemních staveb 20 - pomůcka pro sviče 50 Kč
Kolektiv Matematika - Přijímací zkoušky na ČVUT 80 Kč
Ladislav Lamboj, Zdeněk Štěpánek Mechanika zemin a zakládání staveb 100 Kč
Jiří Studnička Ocelové konstrukce 100 Kč
Josef Macháček, Jiří Studnička Ocelové konstrukce 2 100 Kč
Tomáš Vraný, Martina Eliášová Ocelové konstrukce 2 cvičení 100 Kč
Jiří Studnička, Milan Holický Ocelové konstrukce 20 - Zatížení staveb podle Euro 100 Kč
Václav Hájek a kol. Pozemní stavitelství II pro 2. roč. SPŠ 100 Kč
Václav Hájek a kol. Pozemní stavitelství III pro 3. roč. SPŠ (druhé up 100 Kč
Václav Kufner, Pavel Kuklík Stavební mechanika 10 100 Kč
Milan Holický Zásady ověřování spolehlivosti a životnosti staveb 40 Kč
Pavel Košatka, Karel Lorenz, Jitka Vaško Zděné konstrukce 1 100 Kč
Nabídka:Iva Pouzarová
09. 12. 2017. 13:26

Fakulta: FSV
Email: ivca23@centrum.cz
Černý, Kočandrlová Konstruktivní geometrie 50 Kč
Černý, Kočandrlová Konstruktivní geometrie - pracovní listy 70 Kč
Nabídka:Martin Melena
05. 12. 2017. 19:23

Fakulta: FSV
Email: martin.melena@email.cz
Telefon: 721374641
Janovec, Macek, Zuna Fyzikální metalurgie 130 Kč
Neustupa Matematika I. 80 Kč
Pospíchal Technické kreslení 60 Kč
Němec, Bednář, Stunová Teorie slévání 150 Kč
Nabídka:Vojtěch Navrátil
04. 12. 2017. 13:44

Fakulta: FSI
Email: vojtechnavratil@outlook..om
Telefon: 728714440
Kasíková, Horká, Nivenová, Sedláková English For Civil Engineering 100 Kč
Tourková Geologie pro architekty - vytištěná, ke zkoušce 50 Kč
Charvát, Šibrava, Kelar Matematika 1 Sbírka příkladů 100 Kč
Charvát, Šibrava, Kelar Matematika 2 Sbírka příkladů 100 Kč
Bubeník Matematika 2 Skripta - ke zkoušce 100 Kč
Zindulka Matematika 3 Skripta - ke zkoušce 100 Kč
Nabídka:Jan Štefek
30. 11. 2017. 11:02

Fakulta: FSV
Email: stefken23@gmail..om
Skype: stefken23@gmail.com
Kasíková, Horká, Sedláková, Vobecká English for Civil Engineering 90 Kč
Nabídka:Lubomír Bucek
29. 11. 2017. 22:10

Fakulta: FSV
Email: lubojr@seznam.cz
Telefon: 776657698
Hamhalter, Tišer Diferenciální počet funkcí více proměnných 50 Kč
Jankovský, Průcha Diferenciální počet I 30 Kč
Tharp Exercises in English Grammar 15 Kč
Lipták, Matuchová Fyzikální chemie 30 Kč
Hamhalter, Tišer Integrální počet funkcí více proměnných 50 Kč
Jankovský, Průcha Integrální počet I 20 Kč
Hyánková, Sedláčková Matematicko-fyzikální seminář Matematika 20 Kč
Hampl, Lipták, Sedláček, Štupl Materiály pro elektrotechniku 30 Kč
Macháč, Novotný, Škvor, Vokurka Numerické metody v elektromagnetickém poli 50 Kč
Novotný Teorie elektromagnetického pole I 100 Kč
Novotný Teorie elektromagnetického pole II 30 Kč
Havlíček, Zemánek Teorie obvodů I cvičení 30 Kč
Havlíček Teorie obvodů II cvičení 30 Kč
Maršák Termodynamika a statistická fyzika 70 Kč
Olšák Úvod do algebry, zejména lineární 50 Kč
Voženílek, Janoušek Základy silnoproudé elektrotechniky 50 Kč
Janoušek, Petrásek Základy silnoproudé elektrotechniky Laboratorní cv 20 Kč
Mikulec, Havlíček Základy teorie elektrických obvodů 1 50 Kč
Mikulec, Havlíček Základy teorie elektrických obvodů 2 35 Kč
Nabídka:Jan Hrbek
29. 11. 2017. 12:28

Fakulta: FEL
Email: hrbekj88@gmail..om
Kompletní KOMPLET VŠECHNY MATIKY 500 Kč
Bubeník, Zindulka MATEMATIKA 1 100 Kč
Charvát, Kelar, Šibrava MATEMATIKA 1 Sbírka příkladů 150 Kč
Bubeník MATEMATIKA 2 150 Kč
Charvát, Kelar, Šibrava MATEMATIKA 2 Sbírka příkladů 150 Kč
Zindulka MATEMATIKA 3 100 Kč
Nabídka:Ota
29. 11. 2017. 00:16

Fakulta: FSV
Email: bosmer@volny.cz
Procházka, Bradáč, Krátký, Filipová, Han Betonové konstrukce - Příklady navrhování podle Eu 80 Kč
Kohoutková, Trtík, Vašková, Vodička Betonové konstrukce 1 90 Kč
Doseděl a kolektiv Čítanka výkresů ve stavebnictví 100 Kč
Vančurová, Láchová Daňový systém ČR 2012 100 Kč
Kuklík, Kuklíková, Mikeš Dřevěné konstrukce - Cvičení 70 Kč
Kuklík, Kuklíková, Mikeš Dřevěné konstrukce 1 - Cvičení 70 Kč
Kasíková, Horká, Sedláková, Vobecká English for Civil Engineering 140 Kč
Šilarová, Dvořáková, Hanzalová, Zlesák Konstrukce pozemních staveb - Pomůcka pro cvičení 30 Kč
Hájek, Novák, Šmejcký Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konst 120 Kč
Hanzalová, Šilarová Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení 140 Kč
Witzany, Pašek, Čejka, Zigler Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované ko 120 Kč
Studnička Ocelové konstrukce 70 Kč
Eliášová, Sokol Ocelové konstrukce - Příklady 20 Kč
Vraný, Wald Ocelové konstrukce - Tabulky 20 Kč
Nabídka:Ondřej Švorc
25. 11. 2017. 12:31

Fakulta: FSV
Email: ondrej.svorc@seznam.cz
Telefon: 737886618
Skype: ondrej.svorc@seznam.