burza skript ČVUT v Praze

Aktuální nabídka skript

Zvolte fakultu:

Ing. Václav Machek, CSc., Doc. Ing. Jaro Speciální kovové materiály 50 Kč
Nabídka:Miroslav Štěrba
13. 06. 2018. 12:08

Fakulta: FD
Email: mireksterba@centrum.cz
A. Doseděl a kolektiv Čítanka výkresů ve stavebnictví 49 Kč
Luboš Svoboda a kolektiv Stavební hmoty 199 Kč
Peter Tuček a kolektiv Zakládání staveb 199 Kč
Nabídka:Martin Zvolský
07. 06. 2018. 14:29

Fakulta: FSV
Email: zvolsky.martin@gmail..om
Telefon: 725128742
Tkadlec Josef Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 50 Kč
Olšák Petr Úvod do Algebry, zejména lineární 50 Kč
Fialová, Ambrožová, Jandera, Vítek Základy ekonomiky - příklady a úlohy 50 Kč
Nabídka:Martin Felcman
03. 06. 2018. 14:36

Fakulta: FEL
Email: martin@felcman.cz
Mgr. Zdeněk Kohout a kolektiv LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY 50 Kč
Jana Sobotová a kolektiv NAUKA O MATERIÁLU I a II 80 Kč
Doc. Stanislav Čipera,Csc ŘEŠENÉ PŘÍKLADY MATEMATIKA 3 50 Kč
Nabídka:Vojtěch
20. 05. 2018. 21:15

Fakulta: FSI
Email: vojtech.klimovic@fs.cvut.cz
Telefon: 606050712
Ježková, Mondschein, Dlouhá Dopravní stavby 0 Kč
Kabele Energetické a ekologické systémy 1 - zdravotní tec 0 Kč
Kasíková Horká, Sedláková, Vobecká English for civil engineering 0 Kč
Šilařová, Dvořáková, Hanzalová, Zlesák Konstrukce pozemních staveb 20 - pomůcka pro cviče 0 Kč
Hála, Jarušková Pravděpodobnost a matematická statistika 11 - tabu 0 Kč
Jarušková Pravděpodobnost a matematická stitistika 12 0 Kč
Jarušková, Hála Pravděpodobnost a matematická stitistika 12 - přík 0 Kč
Vejvara Technologie staveb 10 - Lešení 0 Kč
Horáková Účetnictví 0 Kč
Sedláčková Základy ekonomické teorie 0 Kč
Hrbková Základy ekonomické teorie 2 (mikroekonomická teori 0 Kč
Nabídka:Martin Pilat
22. 04. 2018. 12:47

Fakulta: FSV
Email: martin.pilat@seznam.cz
  00 Pouze komplet - daruji 0 Kč
  01 (skripta jsou z let vydání 1991-1998) 0 Kč
Hačkajlová Ekonomika staveního díla 10 0 Kč
Fajt, Haasz, Sedláček Elektrická měření 0 Kč
Kubeš, Kyncl Fyzika 1 0 Kč
Pekárek, Murla Fyzika 1 - semináře 0 Kč
Kolektiv Fyzika 1 a 2 - Laboratorní cvičení 0 Kč
Jelen, Lego Fyzika 2 0 Kč
Lipták, Matuchová Fyzikální chemie 0 Kč
Jankovský, Průcha Integrální počet 1 0 Kč
Pondělíček Lineární algebra 0 Kč
Šulista, Veit Matematická analýza 3 0 Kč
Dont, Opic Matematická analýza 3 - Úlohy 0 Kč
Kaňok Statistické metody v řízení 0 Kč
Vokurka Teorie elektromagnetického pole 0 Kč
Mikulec Teorie obvodů - přednášky 0 Kč
Mikulec, Havlíček Teorie obvodů - přednášky, Doplňkové skriptum 0 Kč
Havlíček, Zemánek Teorie obvodů 1 - cvičení 0 Kč
Havlíček Teorie obvodů 2 - cvičení 0 Kč
Vurm Úvod do elektrotechniky 0 Kč
Nabídka:Josef Vacátko
12. 04. 2018. 15:02

Fakulta: FEL
Email: vacatko@seznam.cz
Doc. Ing. K. Papež, CSc. a kol. Energetické a ekologické systémy 1 1000 Kč
Doc. Ing. K. Papež, CSc. a kol. Energetické a ekologické systémy 2 1000 Kč
Poptávka:Veronika Trejbalová
02. 04. 2018. 23:49

Fakulta: FSV
Email: trejbalci@seznam.cz
Telefon: 604620265
Telefon: 777559472
  00_Pouze komplet, daruji za odvoz a čokoládu/doutn 0 Kč
Hrdoušek, Kukaň Beton. mosty - zatížitelnost, doplňkové skriptum 0 Kč
Kohoutková, Trtík, Vašková, Vodička Betonové konstrukce 1 0 Kč
Doseděl a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví 0 Kč
Kuklík Dřevěné konstrukce 0 Kč
Kuklík, Kuklíková, Mikeš Dřevěné konstrukce 10, pravidla pro navrhování a ř 0 Kč
Lamboj, Štěpánek, Mechanika zemin a zakládání staveb 0 Kč
Studnička Ocelové konstrukce 0 Kč
Vraný, Wald Ocelové konstrukce - tabulky 0 Kč
Studnička Ocelové konstrukce 10, normy pro navrhování 0 Kč
Macháček, Studnička Ocelové konstrukce 2 0 Kč
Vraný, Eliášová Ocelové konstrukce 2, cvičení 0 Kč
Studnička, Holický, Marková Ocelové konstrukce 2, zatížení 0 Kč
Studnička, Holický Ocelové konstrukce 20, zatížení podle Eurokódu 0 Kč
Rotter, Studnička Ocelové konstrukce 30, ocel. mosty, pomůcka pro cv 0 Kč
Eliášová, Sokol Ocelové konstrukce, příklady 0 Kč
Rotter, Studnička Ocelové mosty 0 Kč
Dolejš Ocelové mosty, cvičení 0 Kč
Wald a kol. Prvky ocel. konstrukcí, příklady dle EC 0 Kč
Jirásek, Zeman Přetváření a porušování materiálů, dotvarování, pl 0 Kč
Svoboda a kol. Stavební Hmoty 0 Kč
Kuklík, Blažek, Kufner Stavební mechanika 40 0 Kč
Krejčiříková Železniční stavby 10, návody pro cvičení 0 Kč
Krejčiříková, Tyc Železniční stavby 20 0 Kč
Nabídka:Ondřej Mareš
01. 04. 2018. 20:04

Fakulta: FSV
Email: ondrej.maresh@seznam.cz
Luboš Svoboda a kol. Stavební hmoty 200 Kč
Nabídka:Eliška Urbancová
14. 03. 2018. 18:40

Fakulta: FSV
Email: eliska.urbancova@seznam.cz
Doc. Ing. František Krpata, CSc. Aplikovaná optika 30 Kč
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc., Doc. Dr. Dálkový průzkum Země 50 Kč
Kasíková, Horká, Sedláková, Vobecká English for civil engineering 0 Kč
Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka Fotogrammetrie 1 50 Kč
Dr. Ing. Karel Pavelka Fotogrammetrie 20 50 Kč
Doc. RNDr. Antonín Mikš, CSc. Fyzika 1 0 Kč
Doc. RNDr. Antonín Mikš, CSc. Fyzika 2, Elektromagnetické pole 20 Kč
Ing. Pavla Vobořilová, Dr. Ing. Zdeněk S Geodézie 1,2, Návody ke cvičením 50 Kč
Ing. Jan Ratiborský, CSc. Geodézie 10 50 Kč
Ing. Jan Ratiborský, CSc. Geodezie 20 30 Kč
Doc. Ing. Radim Blažek, CSc., Doc. Ing. Geodézie 3 30 Kč
Ing. Milan Bajer, CSc., doc. Ing. Jaromí Inženýrská geodézie, Návody ke cvičením 50 Kč
Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc., Ing. Ka Katastr Nemovitostí 50 Kč
Doc. Ing. Milan Huml, CSc., Doc. Ing. Ja Mapování 10 50 Kč
Ing. Petr Buchar, CSc. Matematická kartografie 50 Kč
  při větším odběru rádá slevím :) 0 Kč
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., Ing. Topografická a tematická kartografie 50 Kč
Prof. Ing. Aleš Čapek Úvod do C++ 50 Kč
Ing. Svatoslav Chamra, CSc., RNDr. Jan S Základy petrografie a regionální geologie ČR 50 Kč
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. Zpracování obrazových dat 30 Kč
Nabídka:Jana Zuzaňáková
02. 03. 2018. 17:13

Fakulta: FSV
Email: j.zuzanakova@gmail..om
Telefon: 728767357
Skype: kyselezeli1
Doc. Ing. Petr Voženílek, Doc. Ing. Vlad Elektromechanické měniče (2007) 80 Kč
Doc.Ing.Petr Voženílek, Doc.Ing.Pavel Mi Elektromechanické měniče - cvičení (2006) 25 Kč
Prof.RNDr.Pavel Kubeš, Doc.RNDr.Zdeněk K Fyzika 1 (2003) 40 Kč
Doc.Ing.Stanislav Pekárek, Doc.RNDr. Mil Fyzika 1 - Semináře (2001) 40 Kč
Dr.Ing.Michal Bednařík, Dr.Mgr.Petr Koní Fyzika 1 a 2 - Fyzikální praktikum (2003) 30 Kč
Prof.Ing.Vítězslav Benda, Doc.Ing.Václav Komponenty výkonové elektrotechniky - cv. (200 25 Kč
Ing.Jan Bičák, Prof.Ing.Miloš Laipert, P Lineární obvody a systémy (2007) 60 Kč
Doc.Ing.Jiří Šťastný, Doc.Ing.Boleslav T Manuál technické dokumentace (2004) 40 Kč
PhDr. Dana Drmlová, PhDr. Božena Homolko Německy s úsměvem nově (2003) 70 Kč
Ing. Vítězslav Pankrác, Ing. Pavel Hazdr Teorie elektromagnetického pole-příklady (2005) 80 Kč
Doc.Ing.Vilém Koblížek, CSc. Vlastnosti a technologie materiálů - LabCv, (2004) 20 Kč
Doc.Ing.Roman Čmajla, Prof.Ing.Václav Ha Základy teorie obvodů 1 - cvičení (2004) 20 Kč
Nabídka:Tomáš Markvart
01. 03. 2018. 20:26

Fakulta: FEL
Email: tomas.markvart@email.cz
Skype: tomasmarkvart
Hájek, Novák, Šmejcký Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konst 130 Kč
Witzany, Čejka, Wasserbauer, Zigler PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce 280 Kč
Nabídka:Petra Gletová
01. 03. 2018. 18:06

Fakulta: FSV
Email: gletova.petra@seznam.cz
Skype: gletova.petra@seznam
Kohoutková, Trtík, Vašková, Vodička Betonové konstrukce 1 100 Kč
Studnička Ocelové konstrukce 90 Kč
Studnička Ocelové konstrukce - normy 40 Kč
Eliášová, Sokol Ocelové konstrukce - příklady 40 Kč
Vraný, Wald Ocelové konstrukce - tabulky 40 Kč
Macháček, Studnička Ocelové konstrukce 2 90 Kč
Vraný, Eliášová Ocelové konstrukce 2 - cvičení 90 Kč
Studnička, Holický, Marková Ocelové konstrukce 2 - Zatížení 90 Kč
Procházka, Kohoutková, Vašková Příklady navrhování betonových konstrukcí 1 90 Kč
Nabídka:Petra Gletová
01. 03. 2018. 17:15

Fakulta: FSV
Email: gletova.petra@seznam.cz
Kittlerová, Brožíková Sbírka příkladů z Matematiky II 30 Kč
Slanec Strojírenské konstruování- geometrická přesnost 1, 100 Kč
Němec, Suchánek, Šanovec Základ Technologie I 50 Kč
Kolářová, Šedivý, Šulc Základy fyzikální chemie 60 Kč
Nabídka:Lukáš Koukal
01. 03. 2018. 08:57

Fakulta: FSI
Email: koukallukas@seznam.cz
Telefon: 724193152
  Nauka o materiálech (vytištěná a svázaná skripta) 50 Kč
Nabídka:Jitka Hejhalová
27. 02. 2018. 17:18

Fakulta: FSI
Email: jitka.hejhalova@fs.cvut.cz
Skype: jitka.hejhalova@fs.c
Hála, Jarušková Pravděpodobnost a matematická statistika 40 Kč
Kaňka, Weiglová Stavební fyzika 1 - Denní osvětlení a oslunění bud 100 Kč
Nabídka:Daniela Hochová
26. 02. 2018. 12:49

Fakulta: FSV
Email: hochova.d@email.cz
Roubík, Hebert 6JAZYČNÝ SLOVNÍK Z FYZIKY 200 Kč
Květoňová, Hlavová, Javůrková CVIČENÍ Z KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE 150 Kč
Pelantová, Vondráčková CVIČENÍ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 40 Kč
Černý, Sopko, Samek FYZIKA I 230 Kč
Kargerová, Mertl KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE 200 Kč
Kohout a kol. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY 160 Kč
Pelantová, Vondráčková MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 100 Kč
Neustupa MATEMATIKA I 140 Kč
Neustupa, Kračmar MATHEMATICS 2 40 Kč
Valášek, Bauma, Šika MECHANIKA B 60 Kč
Veselá PHYSICS 1 50 Kč
Kugl, Houkal, Tomek, Zýma PROJEKT 3. ročník (Konstrukční cvičení) 150 Kč
Urbánek, Samek REPETITORIUM Z FYZIKY 1 20 Kč
Čipera ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY 3 130 Kč
Černý, Samek, Pacherová SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 50 Kč
Pospíchal TECHNICKÉ KRESLENÍ 100 Kč
Hofreiter ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ - PŘÍKLADY 150 Kč
Slanec ZÁKLADY KONSTRUOVÁNÍ Geometrická přesnost - příkla 40 Kč
Slanec ZÁKLADY KONSTRUOVÁNÍ Geometrická přesnost - příkla 40 Kč
Němec, Suchánek, Šanovec ZÁKLADY TECHNOLOGIE 1 100 Kč
Nabídka:Michal Novák
26. 02. 2018. 08:27

Fakulta: FSI
Email: mikl3@seznam.cz
Telefon: 728785941
  A prodám pouze vše najednou A 860 Kč
Doc. Ing. Luděk Jančík, CSc., Doc. Ing. ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ 30 Kč
Dana Jirků ENGLISH GRAMMAR INTERMEDIATE 20 Kč
Prof. Ing. František Černý, DrSc., Prof. FYZIKA 1 80 Kč
Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc., Prof. In FYZIKA 2 100 Kč
RNDr. Petr Mertl, Doc. RNDr. Marie Karge KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE 80 Kč
RNDr. Zdeněk Kohout, Ph.D. a kolektiv LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY 60 Kč
Doc. RNDr. Elena Brožíková, CSc., Mgr. M LINEÁRNÍ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE, řešené př 20 Kč
Doc.RNDr.František Bubeník, CSc., Doc.RN MATEMATIKA 1 50 Kč
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Prof. MECHANIKA A 70 Kč
Doc. RNDr. Elena Brožíková, CSc., Mgr. M NEURČITÝ INTEGRÁL, řešené příklady 20 Kč
Mgr. Štěpánka Pařízková RUŠTINA pro začátečníky a samouky_bez CD 70 Kč
Doc. RNDr. Stanislav Čipera, CSc. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY 3 50 Kč
Doc. Ing. Karel Slanec, Csc. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ, příklady 1.2.3. část 90 Kč
Prof. Ing. Karel Macek, DrSc., Prof. Ing STROJÍRENSKÉ MATERIÁLY 50 Kč
Ing. Helena Kolářová, Ing. Vít Šedivý, P ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ CHEMIE 70 Kč
Nabídka:Filip Szturc
25. 02. 2018. 22:32

Fakulta: FSI
Email: filipszturc@seznam.cz
Telefon: 775 979 603
Helena Kolářová, Vít Šedivý, Radek Šulc Základy fyzikální chemie (jako nová) 120 Kč
Nabídka:Jan Svoboda
22. 02. 2018. 19:39

Fakulta: FSI
Email: kalkulato@seznam.cz
Kozel, Fořt NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROUDĚNÍ 2 20 Kč
Fořt a kolektiv NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROUDĚNÍ 3 20 Kč
Kugl a kolektiv PROJEKT - 3.ročník 100 Kč
Valenta a kolektiv PRUŽNOST A PEVNOST 3 160 Kč
Mádl a kolektiv TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 1.,2.,3. díl 180 Kč
Nabídka:Jan Valášek
19. 02. 2018. 18:14

Fakulta: FSI
Email: valajda@seznam.cz
Telefon: 607254038
Machek, Sodomka Nauka o materiálu - 2. část:Vlastnosti kovových m 80 Kč
Nagy, Taufer Algebra 80 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Diferenciální a diferenční rovnice 150 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Diferenciální a integrální počet funkcí více promě 150 Kč
Říha, Tichý, Honců, Kunst Ekonomika a řízení podniku 100 Kč
Říha, Tichý, Honců, Kunst Ekonomika a řízení podniku 80 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Funkce komplexní proměnné 80 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Malá, Rudolf Nov Fyzika 2 80 Kč
Josef Jíra, Michal Micka, Pavel Puchmaje Kinematika a dynamika v dopravě - příklady 80 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Malá Laboratorní cvičení z fyziky 1 80 Kč
Danuše Nováková, Zuzana Malá Laboratorní cvičení z fyziky 2 80 Kč
Elena Brožíková, Milana Kittlerová Lineární algebra a analytická geometrie 50 Kč
Jozef Nagy, Ondřej Navrátil Matematická analýza 150 Kč
Machek, Sodomka Nauka o materiálu - 3. část: Speciální kovové mate 150 Kč
Machek, Sodomka Nauka o materiálu - 4. část: Polymery a kompozity 80 Kč
Puchmajer Pružnost a pevnost 100 Kč
Fábera, Krušina, Malinovský Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C 50 Kč
Puchmajer, Řezníčková Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti 100 Kč
Josef Jíra, Michal Micka Statika 100 Kč
Votruba, Kaliková, Kalika Systémová analýza 100 Kč
Pastor, Tuzar Teorie dopravních systémů 100 Kč
Rudolf Pohl Úvod do dopravní a manipulační techniky 1. 150 Kč
Dagmar Kočárková, Petr Slabý, Josef Koco Základy dopravního inženýrství 80 Kč
Petr Mertl, Zdeněk Veselý Základy promítání 50 Kč
Mocková Základy teorie dopravy - Úlohy 80 Kč
Bohumil Kubát, Lukáš Týfa Železniční tratě a stanice 150 Kč
Tomáš Fliegel, Martin Jacura, Petr Kohou Železniční tratě a stanice - cvičení 100 Kč
Nabídka:Jakub Kratochvíl
19. 02. 2018. 16:21

Fakulta: FD
Email: kratoj23@gmail..om
Telefon: 721931745
Malá. Nováková Fyzika I 100 Kč
Nabídka:Hejhalová Jitka
12. 02. 2018. 21:58

Fakulta: FSV
Email: jitka.hejhalova@fs.cvut.cz
Petr Vysoký, Karel Malý, Vít Fábera, Základy elektrotechniky, studijní modul 3. ; Zákla 190 Kč
Nabídka:Marie
08. 02. 2018. 11:32

Fakulta: FD
Email: vla.maj@seznam.cz
Telefon: 728032197
Hana Horká, Sandra Giormani, Petra Marti Professional English for Civil Engineering 140 Kč
Nabídka:Karolína Marešová
04. 02. 2018. 13:19

Fakulta: FSV
Email: karca.maresova@seznam.cz
  Prodám komplet skripta pro studium na fakultě stro 0 Kč
Nabídka:Michal
02. 02. 2018. 15:29

Fakulta: FSI
Email: mibazar@seznam.cz
Ing. Theodor Beran Účetnictví 250 Kč
Nabídka:Zuzana Hübnerová
31. 01. 2018. 19:43

Fakulta: FSI
Email: z.hubnerova@gmail..om
Helena Fialová Úvod do ekonomiky 99 Kč
Nabídka:Šimon
29. 01. 2018. 12:49

Fakulta: FEL
Email: drahoros@gmail..om
PhDr. Stanislava Kasíková, Mgr. Hana Hor English for Civil engineering 150 Kč
Jaroslav Černý, Milada Kočandrová Konstruktivní geometrie 120 Kč
Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. Doc. RND Konstruktivní geometrie - předlohy 70 Kč
Jaroslav Černý, Milada Kočandrová Kontruktivní geometrie 60 Kč
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. a kolektiv Stavební geodézie 120 Kč
Nabídka:Kateřina Králová
28. 01. 2018. 18:46

Fakulta: FSV
Email: katerina.kralova97@gmail..om
Doc. RNDr. Josef Tkadlec, CSc. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 100 Kč
Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Struktura a architektura počítačů s řešenými příkl 80 Kč
Nabídka:Zdeněk Lehocký
25. 01. 2018. 13:36

Fakulta: FEL
Email: zdenek.lehocky@icloud..om
Telefon: 774630107